Sorggruppe

Mange efterladte oplever, at andre har svært ved at forstå, hvordan de har det. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes i en sorggruppe for at tale med andre, der selv har mistet en, som stod dem nær.

 

På tværs af alle sogne på Østerbro, tilbyder kirkerne sorggrupper til voksne efterladte, der har brug for et sted at gå hen med deres sorg og dele tanker om ensomhed, splittede familiefølelser, rådvildhed og alt, hvad der ellers ligger de sørgende på sinde.

To præster står for hver sorggruppe. Når du henvender dig med ønsket om at blive del af en sorggruppe, aftaler du en indledende samtale med en af de præster, der står for sorggrupperne. Det er altså ikke sikkert, det bliver med en præst fra det sogn, hvor du bor. Sorggrupperne mødes ca. hver tredje uge og et forløb varer 4 -6 gange. Du taler selv med en af præsterne om hvorvidt du ønsker at deltage i endnu et forløb. Der er altid mulighed for at begynde eller slutte hver gang med at gå ind i kirkerummet.

Ønsker du at blive del af en sorggruppe skal du henvende dig til koordinater Lene Marie Løve Olsen, tlf: 29 90 90 14.

Du er også altid velkommen til at kontakte en af sognets præster for at aftale tid til en samtale. Om sorg, livskrise eller andet, der tynger sjælen.

Deltagelse er gratis.
 

Ilustration af sorg