Menighedsrådsmedlemmer Taksigelseskirken

Menighedsrådet 2022-2024


Nina von Staffeldt
Anna Kvistlund
Hanne Larsen
Ida Kirstine Henriksen
Alma Jenny Pedersen
Lone Edith Hilskov Jordan
Ailynn Nadia Harris Grant
Morten Larsen
Inger Margrethe Christensen Efter seneste konstituering i menighedsrådet 8. november 2023 har rådet følgende sammensætning:

Formand
Nina von Staffeldt

Næstformand
Anna Kvistlund

Kasserer
Hanne Larsen

Kontaktperson
Ida Kirstine Henriksen

Kirkeværge 
Vagn Dixen (ikke medlem af menighedsrådet) 

Menigt medlem
Alma Jenny Pedersen
Lone Edith Hilskov Jordan
Ailynn Nadia Harris Grant
Morten Larsen
Inger Margrethe Christensen  

Sognepræster
Lars Petersen 
Julie Damlund
Signe von Münchow Krarup-Leth Nykrog (kbf.) (på barsel)

Valgudvalg 
Lars Petersen (Formand )
Anna Kvistlund
Alma Jenny Pedersen