Skriftemål

Den, der ønsker privat skriftemål med absolution kan henvende sig til én af pastoratets præster.

Fælles skriftemål finder sted forud for højmessen i Taksigelseskirken på enkelte søndage. Kik under "gudstjenester" her på hjemmesiden eller spørg sognepræst Julie Damlund, jbd@km.dk; tlf: 39 46 46 66

Skriftemål forud for højmessen holder pause i sommermånederne.

Hvad er skriftemål?

Mange tror at skriftemålet hører til i den katolske kirke, men det findes også i vores protestantiske tradition, endda i to udgaver.

Den ene form for skriftemål privat skriftemål , som man altid kan få, hvis man henvender sig til en præst. Det foregår som en sjælesorgssamtale, hvor man fortæller præsten om det, der tynger og derefter tilsiges sine synders forladelse (absolution). Samtalen foregår på tomandshånd og er fortrolig, dvs. præsten har tavshedspligt.


Fælles skriftemål  finder sted i kirken. Her sætter deltagerne ikke ord på over for præsten. Tanken er, at hver enkelt i sit hjerte lægger det frem for Gud, som han eller hun tumler med og gerne vil angre eller forsone sig med. Skriftemålet kan begynde med en salme eller med at præsten siger et par ord eller læser et passende stykke fra Bibelen. Derefter bedes en fælles bøn hvorefter præsten siger: ”På Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og døds skyld kan jeg tilsige jer alle jeres synders nådige forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”. Hver enkelt knæler så ned og under håndspålæggelse siger præsten til hver enkelt: ”Så tilsiger jeg dig alle dine synders nådige forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”. Og derefter til alle: ”Han som har begyndt sin gode gerning i jer, han fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Fred være med jer”! Det er altså ikke præsten (eller kirken), der giver syndsforladelse. Præsten tilsiger syndsforladelsen, det vil sige præsten sætter ritualets ord på den tilgivelse, der kommer fra Gud.