Kontakt menighedsrådene

Menighedsrådet er demokratisk valgt og møderne er offentlige.  Se herunder kontaktinformationerne på menighedsrådet i hhv. Lundehuskirken og Taksigelseskirken.

Lundehus Kirke

Du kan læse referater fra møderne i menighedsrådet i Lundehus Kirke. Dagsordenen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets sekretær Dorthe Jonassen Knudsen, se kontaktinformation her

Formand:
Stig Ekman
Emdrup Vænge 184
2100 København Ø
Tlf: 5125 7088
Mail: stig@strecker-ekman.dk

Øvrige menighedsrådsmedlemmer her

Taksigelseskirken

Du kan læse referater fra møderne i menighedsrådet i Taksigelseskirken. Dagsordenen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsets sekretær Dorthe Jonassen Knudsen, se kontaktinformation her

Post til menighedsrådet i Taksigelseskirken kan sendes til: 7054@sogn.dk

Formand:
Nina von Staffeldt
Rudolph Berghs Gade 14
2100 København Ø
Mail: nina.vs@get2net.dk

Øvrige menighedsrådsmedlemmer her

   Menighedsrådsmøder i Lundehus Kirke

   Menighedsrådsmøder i Taksigelseskirken