Menighedsrådsmedlemmer Lundehus Kirke

Ebbe Lauridsen (næstformand):
Tlf.: 2849 9918
Mail: info@web-media.dk

Kurt Hansen (kirkeværge):
Tlf.: 2323 5148
Mail: kurt@badenliving.dk

Annette Kullmann Sylvest (kontaktperson)

Jacob Sønderby Pedersen (kassér):
 

Menigt medlem

Corinna Jensen
Vibeke Mørdrup
Ole Bent Blom

Sognepræster

Lars Petersen 
Julie Damlund
Signe von Münchow Krarup-Leth Nykrog
 

Stedfortrædere

Louise Svendsen

 

 

   Menighedsrådsmøder i Lundehus Kirke