Menighedsrådsmedlemmer Lundehus Kirke

Stig Ekman (formand og kontaktperson):
Tlf: 5125 7088
Mail: stig@strecker-ekman.dk

Ebbe Lauridsen (næstformand):
Tlf.: 2849 9918
Mail: info@web-media.dk

Kurt Hansen (kirkeværge):
Tlf.: 2323 5148
Mail: kurt@badenliving.dk

Jacob Sønderby Pedersen (kasserer):
Mail: jacobspedersen@hotmail.com

Menigt medlem

Annette Kullmann Sylvest 
Corinna Jensen
Vibeke Mørdrup
Ole Bent Blom


Sognepræster


Lars Petersen 
Julie Damlund
Signe von Münchow Krarup-Leth Nykrog (kbf.)
 

Stedfortrædere

Louise Svendsen
Arne Jerlind

 

   Menighedsrådsmøder i Lundehus Kirke