Menighedsplejen i Taksigelseskirken

Menighedsplejen uddeler hvert år julehjælp. Julehjælpen kan søges ved et særskilt link fra begyndelsen af november. Det er udelukkende beboere i Aldersro sogn, som er berettiget til at søge julehjælp. 

Sognets menighedspleje er medlem af De Samvirkende Menighedsplejer. 

Endvidere kan der ydes støtte til sognets trængte borgere i årets løb. Henvendelse sker til sognets præster.

Menighedplejen samler ind til sognets fattige året rundt. Man kan lægge et kontantbeløb i kirkebøssen i forbindelse med gudstjenester eller i kirkens åbningstid. Ønsker du at indbetale et beløb direkte til menighedsplejens konto, kontakt da formand for menighedsplejen Lars Petersen, lap@km.dk, tlf. 4040 9392.

Mobilepay til menighedsplejen i Taksigelseskirken:  490753

 

Årsmøde i menighedsplejen 17. marts 2024

Menighedsplejen holder årsmøde i Taksigelseskirkens krypt 17. marts kl. 12.00. Alle interesserede er velkomne.

Læs mere her:

Dagsorden

Forslag til nye vedtægter

Regnskab 2023 

Kontoudskrifter