Menighedsplejen i Taksigelseskirken

Menighedsplejen uddeler hvert år julehjælp. Julehjælpen kan søges ved et særskilt link fra begyndelsen af november. Det er udelukkende beboere i Aldersro sogn, som er berettiget til at søge julehjælp. 

Sognets menighedspleje er medlem af De Samvirkende Menighedsplejer. 

Endvidere kan der ydes støtte til sognets trængte borgere i årets løb. Henvendelse sker til sognets præster.

Menighedplejen samler ind til sognets fattige året rundt. Man kan lægge et kontantbeløb i kirkebøssen i forbindelse med gudstjenester eller i kirkens åbningstid. Ønsker du at indbetale et beløb direkte til menighedsplejens konto, kontakt da formand for menighedsplejen Lars Petersen, lap@km.dk, tlf. 4040 9392.

Mobilepay til menighedsplejen i Taksigelseskirken:  490753