Menighedsplejen i Lundehus Kirke

LUNDEHUS KIRKE

Lundehus Sogns menighedspleje driver Kaffeklubben, kirkens værested.

Menighedsplejen uddeler desuden hvert år julehjælp. Sognets menighedspleje er medlem af Menighedsplejen i Danmark

Endvidere kan der ydes støtte til trængte medborgere i årets løb. I Lundehus Sogn mærker mange beboere konsekvenserne af krisen og de systemer, som kan være næsten umulige at navigere i for dem, der i forvejen kæmper med sygdom, arbejdsløshed og andre sociale problemer. I disse situationer gør selv en lille økonomisk håndsrækning en stor forskel. Kontakt Katinka på tlf.:30 66 77 14 ved behov.

Menighedplejen samler ind til sognets fattige året rundt. Man kan lægge et kontantbeløb i kirkebøssen i forbindelse med gudstjenester eller i kirkens åbningstid, ligesom man kan indbetale et beløb på Mobilpay 57771. Ønsker du at indbetale et beløb direkte til menighedsplejens konto, kontakt da formand for menighedsplejen Julie Damlund, jbd@km.dk, tlf. 39 46 46 66 (ikke SMS).

Menighedsplejens vedtægter

Menighedsplejens bestyrelse

Referat fra seneste bestyrelsesmøde 12. marts 2024

Seneste årsmøde blev afholdt 14. april 2024. Referatet kan læses her.

MobilePay til menighedsplejen i Lundehus Kirke: 57771

Lundehus Sogns menighedspleje samler ind jf. ligningslovens §8a og §12, stk. 3 ifølge aftale indgået med Menighedsplejen i Danmark.

Skattefradrag

Det er muligt at få skattefradrag for de bidrag, der indbetales til menighedsplejen. I så fald indbetales beløbet via Mengiehdsplejen i Danmark, med angivelse af hvilken lokal menighedspleje beløbet skal gå til. Læs mere og indbetal her: Støt os | Menighedsplejen i Danmark

Menighedsplejen i Danmark kan kontaktes på tlf. 36 46 66 66 eller via hjemmesiden Menighedsplejen i Danmark.