Gudstjenester for børn

Spaghettigudstjenester 

Taksigelseskirken første torsdag i måneden kl.17.

Med børnene i fokus fortælles og synges der ud fra et tema og gudstjenesten er af ca. en halv times varrighed. Herefter bydes der til fællesspisning i krypten. Af hensyn til maden bliver vi glade hvis du tilmelder dig, men beslutter du dig i sidste øjeblik, er du velkommen alligevel.

Familiegudstjenester 

Lundehus kirke til pinse og høst og i Taksigelseskirken til fastelavn. Familiegudstjenesterne er højmesser, som er tilpasset så både børn og voksne kan være med uden at kede sig. Der er altergang for børn og familiekoret medvirker til høstgudstjenesten og pinsegudstjenesten.

Særlige gudstjenester og arrangementer

Hold øje med kalenderen eller meld dig til nyhedsbrevet for at høre om "Danmark spiser sammen", fastelavn i Lundehus kirke, juletræsfest, koncert med børnekor og alle de andre arrangementer for børn, som finder sted i årets løb.

Nyhedsbrev til børn- og unge arrangementer i Lundehus- og Taksigelseskirken tilmeld her
 

   Taksigelseskirken

   Lundehus Kirke