Fødsel

Kirkekontoret får besked om alle fødsler digitalt fra hospitalerne

 

Fødsel


Photo by Nynne Schrøder on Unsplash

 

Fødselsanmeldelse for ugifte forældre

Er forældrene ikke gift, modtager moderen et brev om, at der skal udfyldes en omsorgs- og ansvarserklæring, som giver fælles forældremyndighed. 

Erklæringen udfyldes via borger.dk, og begge forældre skal underskrive med deres NemID. Når omsorgs- og ansvarserklæringen er godkendt, kommer der besked i e-boks. 

Erklæringen skal udfyldes senest 28. dage efter barnets fødsel. 

 

Har barnets ene eller begge forældre ikke et dansk CPR nr. eller NemID, kan blanketten "omsorgs- og ansvarerklæring" udfyldes og underskrives. Den hentes her

Papirblanketten skal udfyldes og underskrives af begge forældre samt 2 vitterlighedsvidner. Vær opmærksom på, at datoen på alle 4 underskrifter skal være den samme, ellers er papiret ugyldigt. I er også velkomne til at komme ned på kirkekontoret og skrive under, så er kordegnen vidne og I behøver ikke vitterlighedsvidner. 

 

Foreligger der ikke en digital eller skriftlig omsorgs- og ansvarserklæring  28. dage efter barnets fødsel, sendes faderskabssagen til Familieretshuset for videre behandling.