Folkekirke-medlemskab

Indmeldelse:

Indmeldelse i Folkekirken sker ved dåb.

Hvis du ikke er blevet døbt som barn, kan du blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte præsten og aftale nærmere.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af Folkekirken, men kontakte en præst i Folkekirken og bede om at blive optaget som medlem.

Hvis du gerne vil være medlem af Folkekirken, hjælper folkekirken.dk dig gerne på vej. Som medlem af Folkekirken betaler du automatisk kirkeskat, der går til at drive kirken, til at udføre de kirkelige handlinger, vedligehold af kirkegårde og en række sociale og kulturelle tiltag. Læs mere ved at klikke her.

Kirken med en åben dør


Fotograf Anne Beth Witte 

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af Folkekirken, skal du tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal oplyse dit cpr nr og hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen.

Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken, men du har ikke længere ret til kirkelige handlinger. Det kan være en god idé at sikre sig at familie og andre nære pårørende er informeret om udmeldelsen.

 

 

Genindtrædelse

Har du meldt dig ud af Folkekirken, og ønsker at genindtræde, sker dette ved henvendelse til en af sognets præster.

Kordegnekontoret
Telefon 3066 2012

Send sikkert til Aldersro Sogn her: Send sikkert
Send sikkert til Lundehus Sogn her: Send sikkert

Præster:

Julie Birgitte Damlund: tlf.: 3646 4666, mail: jbd@km.dk

Vakant, se under menupunktet "kontakt"

Lars Petersen.: 4040 9392, mail: lap@km.dk