Sognebåndsløsning

Som medlem af Folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til. Det kan man også til henholdsvis Taksigelseskirken og Lundehus Kirke.

Hvis man ønsker at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at slutte sig til. Anmodningen om at blive sognebåndsløser skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse. Hvis præsten ønsker det, skal man også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Man skal også tage stilling til om man vil flytte sin stemmeret til menighedsrådsvalget til det sogn, hvor præsten man løser sognebånd hører til, eller om man vil beholde den i sit bopæssogn.

Sognebåndsløsningen kommer til ophør, hvis præsten får nyt embede. Der skal således søges om sognebåndsløsning igen.

Præster:

Julie Birgitte Damlund: tlf.: 3646 4666, mail: jbd@km.dk

Lars Petersen.: 4040 9392, mail: lap@km.dk