Navneændring

Navneændring foregår via borger.dk og koster 490 kr.

Alle navneændrigner koster et gebyr, også hvis der kun fjernes et navn man aldrig bruger, eller hvis man ønsker at ændre en stavemåde. Man betaler ikke for navnet, men for sagsbehandlingen.

Undtaget er navneændring ved vielse, se nedenfor.

Er man ikke født i Danmark, skal fødested og aktuelle navne verificeres inden der kan foretages navneændring. kirekkontoret skal have en kopi af

Enten

Fødselspapirer fra fødelandet, oversat til engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk eller et skandinavisk spog

Eller

Pas fra fødelandet sammen med dansk opholdstilladelse (begge dele)

Eller

Ved dansk statsborgerskab, hvor fødselspapirer ikke kan fremskaffes - Statsborgerskabsbevis*

* Dansk pas kan ikke bruges, da det er en udskrift af de informationer, der skal verificeres.

Når navneændringen er godkendt, kommer der besked i e-boks, og der sendes attest med posten.

I henhold til den danske navnelov kan man have flere fornavne (som er selvstændige navne, med mindre man sætter bilndestreg imellem dem), flere mellemnavne (navne man kan tage som efternavn, slægtsnavne) men kun ét efternavn. Flere efternavne kan kombineres med bindestreg, så det bliver ét efternavn.

Man kan tage eksisterende familienavne tilbage fra sine tipoldeforældre.

Er det ønskede efternavn/mellemnavn ikke umiddelbart i familien ifølge CPR-registret, skal dokumentation forevises.

Ønsker man kønsbestemt efternavn, nydannede efternavne, eller et fornavn, som kordegnen ikke kan godkende selv, sendes sagen til Statsofrvaltningen, som har op til 6 måneders behandlingstid.

Børn under 18 år kan ændre navn gratis samtidig med deres forældre.

Begge forældre skal skrive under på navneændringen på børn under 18. Også selvom den ene forældre har eneforældremyndighed. Børn mellem 12 og 17 år skal skrive under på, at de er indforståede med navneændringen.

Der skal betsilles et nyt sundhedskort på borger.dk, når man har fået navneændring. Det koster 180 kr.

Den attestation der kommer i e-boks efter navneændringen er ikke nok til at få lavet pas med, der skal man bruge en attest, som kan bestilles på borger.dk, eller udleveres på et hvilket som helst kirkekontor i landet mod forevisning af ID.

Kirkekontoret kan kontaktes for råd og vejledning.

 

*Navneændring på bryllypsdagen:

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis ind til 3 måneder efter vielsesdatoen, når der skabes et navnefællesskab ægtefællerne imellem. Børn under 18 år kan ved navnefællesskab samtidig ændre navn uden gebyr.

Skabes der ikke navnefællesskab, er det en almindelig navneændring, som koster 480 kr.

 

Navneændringen anmeldes via borger.dk med NEM-ID, og kommende ægtefælle skal med sit NEM-ID også give tilladelse til at navne tages.

Navneændringen godkendes foreløbigt, og besked herom sendes til vielsesmyndigheden, så det nye navn bliver skrevet på vielsesattesten.

Efter vielsen godkendes navnet endeligt, og der kommer besked i e-boks.

* Skal der laves nyt pas, skal der rekvireres attest efter man har fået besked om at navneændringen er gennemført. Attesten bestilles via borger.dk med NEM-ID, eller kan udleveres på et hvilket som helst kirkekontor mod forevisning af ID.

Der gælder de samme regler for navne og verificering som er nævnt under "Navneændring" 

Der skal bestilles nyt sundhedskort på borger.dk efter navneændring. Dette er gratis når navnet ændret i forbindelse med vielse.

*Hvis der ikke rekvireres nyt pas inden bryllupsrejse, så husk at bestille billetter i det navn, der står i passet.

Kirkekontoret kan kontaktes for råd og vejledning